miércoles, 30 de noviembre de 2016

Cuộc Sống Bên Dòng Sông Amazon - Thuyết Minh

Từ nơi khởi nguồn ở Peru đến vùng châu thổ ở Brazil, sông Amazon đã thực hiện một chuyến hành trình ngoạn mục qua vùng Nam Mỹ. Nó có hàng ngàn nhánh chi lưu, và tất cả đều mang nước cung cấp cho dòng sông mẹ. Nơi khởi nguồn của Amazon là những dòng sông băng nằm ở vùng núi Andes, Peru. Những câu chuyện của Amazon cũng bắt nguồn từ đây và trải dài hơn 1.800 cây số về hướng hạ nguồn, nơi sông Okoyali và Marinhan hợp lưu. Chỉ khi chảy đến vùng rừng nhiệt đới, dòng sông này mới được gọi tên là Amazon.